Rozvoz dortů na adresu probíhá naším vlastním kurýrem pouze po Praze a jejím okolím každý čtvrtek mezi 8:00 - 16:00. Přibližný čas dovozu bude zákazníkovi upřesněn během středy poté, co uzavřeme veškeré objednávky v daném týdnu a vytvoříme kurýrovi přesný itinerář jízd. Za nečekanou změnu v předpokládaném časovém okně v den rozvozu neručíme.

Kurýr bude zákazníka telefonicky kontaktovat těsně před příjezdem na dodací adresu, pokud zákazník nebude reagovat či dort nebude moci v časovém okně převzít, bude dort doručen na jedno z odběrných míst (Praha Chodov / Praha Zličín). Možnost osobního vyzvednutí tak bude celý následující pátek.

Pokud potřebujete dort na poslední chvíli, nabízíme možnost expresní výroby a doručení po Praze do 24 hodin od vytvoření objednávky. Cena expresního doručení je 590 Kč.

Cena standardního rozvozu je 190 Kč. Dopravu zdarma lze využít u objednávky nad 1 500 Kč.

1. přeprava a dodání zboží

1.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

2. cena zboží a Platební podmínky

2.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

2.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú.: 2502060125/2010 , vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

2.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

4.1.5. bezhotovostně platební kartou;

2.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

2.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

2.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.